Onze school

Onze school, rkbs Sint Jan, staat in het zogenoemde oud-Dongen. De school aan de Kastanjestraat bestaat sinds 1958. Het gebouw bestaat uit drie delen. In het hoofdgebouw zijn de groepen 3 tot en met 8 gevestigd. De kleuters zitten in de voormalige Notendop, die in 1968 is gebouwd als toenmalige kleuterschool. In 1970 werd de gymzaal gebouwd.
Momenteel (schooljaar 2013-2014) wordt de school bezocht door 260 leerlingen, verdeeld over 11 groepen.
De schooltijden zijn: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.30 tot 11.45 uur en van 13.15 tot 15.30 uur, op woensdag van 08.30 tot 12.30 uur. Op vrijdagmiddag is de onderbouw (groepen 1 tot en met 4) vrij.
Het is mogelijk om op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag over te blijven op school. Hiervoor betaalt u een klein bedrag. Op vrijdag is overblijven alleen voor de bovenbouw, aangezien de onderbouw 's middags vrij is.

In 2008 is een nieuwe gemeenschappelijke ruimte aangebouwd en in gebruik genomen. Tevens heeft de speelplaats een fikse facelift gekregen! Verder zijn alle traditionele krijtborden vervangen door digitale borden en beamers.

Rk bs Sint Jan is een katholieke school, die midden in het leven staat. Wij werken vanuit een christelijke levenshouding, die ook openstaat voor andere opvattingen en culturen.
 

Onze missie is:

Samen sterk voor goed onderwijs.

Sint Jan heeft in 2011 vastgesteld dat de volgende 5 kernwaarden richting geven aan het dagelijks handelen waarin zij herkend en erkend wil worden:
1. Inspirerend: leerkrachten zijn een voorbeeld voor hun leerlingen en weten hun kinderen te boeien en te stimuleren om hun kwaliteiten te ontplooien vanuit hun eigen identieke zijn. Het oproepen van verwondering bij onze kinderen is een doel dat we na streven, hiervoor zullen we flexibel moeten zijn en willen we afwisseling bieden. We maken gebruik van elkaars kwaliteiten en waar nodig zullen we ons bijscholen.
2. Samen: met elkaar werken we naar de te bereiken doelstellingen. Het individu waarderend komen we tot een samenspel tussen alle geledingen. We willen van en met elkaar leren in een bruisende omgeving. Hiervoor moeten we vertrouwen op elkaar en dit willen we bereiken door aandacht voor elkaar te hebben. Dit dient te gebeuren binnen de context van een professionele cultuur, in de eerste plaats op Sint Jan in samenspel tussen team, kinderen en ouders, maar zeker
ook op stichtingniveau.
3. Respectvol: we gaan respectvol om met ieders sterke en zwakke kanten. Interesse voor elkaar komt uit het hart en niet uit het hoofd. Hoewel we een christelijke (katholieke) signatuur uitdragen, hebben we respect voor ieders geloofsovertuiging. We nemen elkaar serieus en komen afspraken na. We willen elkaar leren kennen. Op deze manier willen we met elkaar en onze spullen
omgaan.
4. Verantwoordelijk: iedereen zal zijn eigen steentje bijdragen en daar verantwoordelijkheid voor dragen. We willen niet leven in een “afreken” cultuur, maar willen elkaar op een juiste manier aanspreken op de genomen verantwoordelijkheden. Geef elkaar vertrouwen in de uit te voeren taken, groot of klein, zodat we samen ons onderwijs sterk maken. Terugkijkend op de uitgevoerde
taken, zullen we een positief kritische grondhouding moeten aannemen om daar weer van te leren.
5. Creatief: Diep van binnen hebben we allemaal specifieke kenmerken, die we aanspreken om ons onderwijs uitstraling en kracht te geven. Deze eigenschappen laten ons vernieuwend werken, maar ook het samenwerken van ons hoofd en ons hart versterken.
Bovenstaande 5 kernwaarden vormen onze missie voor de komende schoolplan periode.
De missie van onze school. Waar staan we voor?

Samen sterk voor goed onderwijs.

Op Sint Jan staan we voor goed onderwijs, waarbij kinderen verschillend mogen zijn. We waarderen elk kind om de kwaliteiten die het heeft. Kinderen kunnen zich ontwikkelen naar eigen vermogen, waarbij we proberen het maximale uit elk kind te halen. Op Sint Jan heerst een warm en veilig pedagogisch klimaat, waar naast de 5 kernwaarden ook aandacht is voor zelfstandigheid, autonomie, mogelijkheid tot groei, eigenheid, welbevinden en eerlijkheid.


De school wordt sinds 1 augustus 2011 bestuurd door Stichting Initia. De Stichting Initia is ontstaan door een fusie tussen Stichting Primondo en SKOD. Onde de Stichting Initia vallen, naast onze school, de volgende basisscholen in Dongen: Achterberg, Heilig Hart, Noorderpoort, St. Agnes, Vlinderboom. 

5 december 2014
Surprise groep 7
30 oktober 2014
Kanjer van de week - Lucas
27 november 2014
Kanjer van de week - Ayden
20 november 2014
Kanjer van de week - Kevin
13 november 2014
Kanjer van de week - Enzo
6 november 2014
Kanjer van de week - Teun
27 november 2014
groep 4 sinterklaas
20 november 2014
prinses palaver poederneus
24 november 2014
Skate clinic groep 7
6 november 2014
groep 4 aan de sommenrace
6 november 2014
groep 4 knutselen kinderboekenweek
9 oktober 2014
streetwise groep 4
6 november 2014
kikker van de week
25 september 2014
toverland groep 4
4 november 2014
Spanje groep 7
9 oktober 2014
Kanjer van de week 9 okt
16 oktober 2014
Kanjer van de week 16 okt
9 oktober 2014
Streetwise groep 6
15 oktober 2014
Natuurschatten
10 oktober 2014
Kinderboekenweek
6 oktober 2014
kerkbezoek groep 3
29 september 2014
Meten is weten!
25 september 2014
Schoolreisje Toverland
19 september 2014
Buitenklas
19 september 2014
Trouwen juf Marieke
18 september 2014
Kanjer van de Week
8 september 2014
Bezoek in de klas!
11 september 2014
Les Natuur: de kip en het ei
8 september 2014
Chinese kalligrafie groep 7
4 maart 2013
Jayden