Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) spreekt mee over allerlei onderwerpen die met onze  school en het onderwijs te maken hebben. Op deze manier dragen wij dragen ons steentje bij aan de kwaliteit van het onderwijs in relatie tot het welzijn en welbevinden van de leerlingen en leerkrachten.

De MR heeft, afhankelijk van het onderwerp, instemmingsrecht of adviesrecht als het gaat om beleidszaken. Je kunt hierbij denken aan zaken als het schoolplan, de zorg in het onderwijs, de groepsformatie, de begroting en het vakantierooster. Onderwerpen die alle kinderen en hun ouders raken dus! Binnen de MR worden die zaken besproken en waar nodig wordt een standpunt bepaald. Uiteraard is er hiervoor goed overleg met de schooldirecteur. Hoe meer verschillende mensen in de MR, hoe breder het perspectief van waaruit naar zaken gekeken wordt. Wij werken met een werkplan waarin o.a. de visie en doelen van de MR zijn verwoord en waarin een jaarplanning is opgenomen. Daarnaast zijn leden van de MR actief in werkgroepen in de school.

 

MR-leden

Namens de personeelsgeleding nemen juf Irina en meester Sander zitting in de MR.

De ouders worden vertegenwoordigd door Sanne Huijbers en Jasmijn Bijlefeld.

 

Hoe bereik ik de MR?

Je kunt ons uiteraard altijd persoonlijk aanspreken over onderwerpen die je bezighouden die mogelijk relevant voor ons zijn. Daarnaast zijn wij het gemakkelijkst bereikbaar via mr@sintjandongen.nl

Door op 'Ok' te klikken gaat u akkoord met ons cookiebeleid. OK